ScioŠkola Žižkov – střední škola, s.r.o.

Kritéria přijímacího řízení 2024

V přijímacím řízení v roce 2024 může uchazeč získat nejvýše 100 bodů na základě těchto částí přijímacího řízení:

 1. Výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky - 60 bodů v případě splnění limitu
 2. Výsledků školní přijímací zkoušky - max. 40 bodů (1. a 2. část)

 

 

1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Z každého testu jednotné přijímací zkoušky může uchazeč získat nejvýše 50 bodů (tj. 50 bodů z matematiky a 50 bodů z českého jazyka). Ty budou na body v přijímacím řízení přepočteny dle následující tabulky: 

0-39 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

uchazeč nesplnil daný limit, tedy nesplnil podmínky přijímacího řízení

40-100 bodů v SOUČTU JPZ český jazyk + matematika

60 bodů v přijímacím řízení

 

 

2. Školní přijímací zkouška 

Školní přijímací zkouška se skládá ze dvou fází: 

1. část školní přijímací zkoušky: NATOČ VIDEO O SOBĚ

Zadání:

Natoč video o délce 3 minut, ve kterém se nám představíš, a nahraj ho dle návodu  do soboty 8.6. 2024 do 23:59 min. Pokud to nestihneš, jsi z přijímacího řízení vyřazen/a. Do přihlášky v každém případě vyplň e-mailovou adresu, abychom s tebou mohli komunikovat - důležité pro doručení videa směrem k nám. 

Ve videu musíš být vidět - chceme tě poznat. 

Instrukce, jak nám poslat video

Odpověz na otázky:  

 • Co tě baví a jak trávíš svůj volný čas?
 • Proč se hlásíš právě na naši školu?
 • Jak využiješ volnost, kterou naše škola studentům/tkám dává, jakým tématům se ve škole budeš chtít věnovat?
 • Co uděláš pro školu ty? 
 • A jak si představuješ sám/sama sebe, až budeš ze školy po maturitě odcházet? 

Kreativitě se meze nekladou, buď sám/sama sebou…

Kritéria:

Dodržení zadání

 1. délka videa 3 minuty (maximálně +/- 1 minuta) (0 nebo 5 bodů)
 2. zodpovězení všech otázek (0 - 5 bodů)
 3. uchazeč/ka je na videu vidět (0 nebo 5 bodů)
 4. Soulad s koncepcí střední ScioŠkoly Žižkov - uchazeč/ka ve videu prokáže, že rozumí a chápe princip fungování ScioŠkoly a její hodnoty  (0 nebo 5 bodů)

  Hodnocení 1. části: 

  Uchazeči mohou získat max. 20 bodů. Uchazeči musí pro přijetí získat v každém ze čtyř kritérií alespoň 1 bod. Ostatní uchazeči nesplnili kritéria 1. části přijímacího řízení Natoč video o sobě a nebudou tedy přijati ke studiu.

  Instrukce, jak nám poslat video

   

  2. část školní přijímací zkoušky - TÝMOVÁ AKTIVITA

  Druhá část přijímací zkoušky probíhá v jeden den v naší škole. V části Týmová aktivita budeš pracovat v menším týmu 8-15 uchazečů na realizaci jednoduchého úkolu.

  Kritéria pro hodnocení týmové aktivity

  • Sebereflexe (0-5 bodů)
  • Zpětná vazba (0-5 bodů)
  • Komunikace (0-5 bodů)
  • Týmová spolupráce (0-5 bodů)

  Hodnocení 2. části: 

  Uchazeči mohou v 2. části školní přijímací zkoušky (týmová aktivita) získat max. 20 bodů. Uchazeči musí pro přijetí získat v každém z kritérií alespoň 3 body. Ostatní uchazeči nesplnili kritérium 2. části přijímacího řízení Týmová aktivita a nebudou tedy přijati ke studiu.

   

   

  Celkové hodnocení přijímací zkoušky

  1. Ke vzdělávání ve Střední ScioŠkole Žižkov bude přijato prvních 19 uchazečů seřazených dle získaných bodů ve všech částech přijímacího řízení. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů výsledek školní přijímací zkoušky, a to dle bodování kritérií v tomto pořadí: 1. Týmová spolupráce; 2. Sebereflexe; 3. Zpětná vazba. Pokud bude trvat rovnost bodů i poté, pořadí uchazečů určí los.
  2. Uchazeči, kteří nesplní daný limit v části jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky nebo kteří neuspějí v 1. části školní přijímací zkoušky Natoč video o sobě nebo v 2. části školní přijímací zkoušky Týmová aktivita, nesplnili kritéria přijímacího řízení a nebudou ke studiu přijati.
  3. Uchazeči, kteří nenatočí a nedodají video do termínu 8. 6. 2024, do 23:59 hod. nesplnili povinné kritérium 1. části přijímacího řízení a nepostupují do 2. části (Týmová aktivita).
  4. Prospěch ze základní či jiné školy nezohledňujeme v žádné části přijímacího řízení.

  Otázky a odpovědi

  Jak budou hodnoceni cizinci?

  Je třeba, aby cizinci i v případě, že nekonali jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka,, prokázali  znalost českého jazyka umožňující další vzdělávání. Právo na úpravu pravidel mají ukrajinští žáci, kteří jsou držiteli víz dočasné ochrany. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru škola ověří u těchto žáků jednak posouzením videa, jednak posouzením komunikačních dovedností při týmové aktivitě. Pokud uchazeč neprokáže dostatečnou úroveň znalosti českého jazyka, nesplní povinné kritérium a nebude ke studiu přijat. Splnění kritérií a pořadí bude určeno v souladu s § 26 vyhlášky č. 422/2023 Sb. redukovaným pořadím. Minimální počet bodů, který musí uchazeč získat z JPZ z matematiky je 20 bodů. Pokud získal méně bodů, nesplnil podmínky přijímacího řízení.  

  Splnění kritérií bude vyhodnoceno a pořadí bude určeno na základě výsledků ostatních částí přijímací zkoušky. 

  Co když se hlásím na střední ScioŠkolu Holešovice?

  V takovém případě natočíš a pošleš video v 1. části školní přijímací zkoušky pouze jednou na odkaz, který ti přijde. Video bude vyhodnoceno na obou školách (hodnocení videa může být na obou školách stejné, ale nemusí). 

  Místo, kde se bude 2. část školní přijímací zkoušky konat, ti sdělíme v pozvánce. 

  Na organizaci 2. části školní přijímací zkoušky budeme spolupracovat se Střední ScioŠkolou Holešovice, v závislosti na počtu uchazečů. Hodnocení Týmové aktivity konají obě školy, hodnocení může být na obou školách stejné, ale nemusí. 

  Potřebuji lékařské potvrzení?

  Ano. Jako přílohu přihlášky potřebujeme lékařské potvrzení, že uchazeč netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné. Lékař bude potřebovat kód oboru, který je 78-42-M/03 Pedagogické lyceum.

  Jaké jsou termíny přijímacích zkoušek?

  • od 20. května 2024 v DIPSY uvidíte kompletní seznam škol, které vypisují volná místa ve 2. kole včetně kapacit oborů
  • od 21. do 24. května 2024 – podáváte přihlášky do 2. kola stejně jako v kole prvním, tedy až 3 přihlášky seřazené dle priority podané buď plně digitálně přes DIPSY, hybridně výpisem z DIPSY či plně papírově
  • od 8. do 12. června 2024 – proběhnou na školách školní části přijímaček (pokud je vypíší), případně talentové zkoušky
   • Na Střední ScioŠkole Žižkov konkrétně takto: 
  • do 8. června 2024 do 23:59 dodat natočené tříminutové video dle kritérií (1. část školní přijímací zkoušky)
  • 10. - 12. června 2024 Týmová aktivita (2. část školní přijímací zkoušky) 
  • 20. června 2024 od 11 do 13 hod. – máte možnost nahlížet do spisu v sídle scio s.r.o. na adrese Pobřežní 34, 186 00 Praha 8. Prosíme ohlaste svou návštěvu předem na e-mailu olga.stojanovska@scioskola.cz
  • 21. června 2024 – ředitelé škol zveřejní výsledky (v DIPSY a na webu)

  Termín 1. kola přijímacích zkoušek byly naásledující:

   • do 20. února 2024 podat přihlášku dle postupu viz prihlaskynastredni.cz. Nezapomeňte do přihlášky uvést svou e-mailovou adresu.
   • do 15. března 2024: natočit video o sobě a dodat dle návodu (1. fáze školní přijímací zkoušky)
   • 12. dubna 2024: 1. termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
   • 15. dubna 2024: 2. termín jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky
   • 16.-23. dubna 2024 týmová aktivita a pohovor (2. fáze školní přijímací zkoušky). Každý uchazeč, který splní kritéria 1. fáze přijímacího řízení a postoupí do 2. fáze přijímacího řízení, od nás dostane pozvánku na konkrétní termín prostřednictvím informačního systému DiPSy nejpozději 14 dní před konáním zkoušky.
   • Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky budou (CERMAT) budou 29. dubna a 30. dubna 2024. Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.
   • 14. května 13-15h Možnost pro uchazeče seznámit se s podklady pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí.
   • 15. května zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  Tato kritéria přijímacího řízení si můžeš stáhnout také ve formátu PDF